Jubilee Medal "20 Years of the Soviet Army and Navy"

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Gavrilov, Ivan Vasilyevich19-10-189926-04-1945more 
Gavrilov, Potr Mikhaylovich30-06-190026-01-1979more 
Glazkov, Vasily Andreyevich01-01-190108-09-1942 
Gurtyev, Leontiy Nikolayevich01-07-189103-08-1943 
Guryev, Stepan Savelevich01-08-190222-04-1945more