Komandir zvena 667 shturmovogo aviatsionnogo polka, 292 shturmovaya aviatsionnaya divizia

Grid List
Andrianov, Vasily Ivanovich* August 13th, 1920
May 4th, 1999

more