On a journey of discovery to historical sites? Download the TracesOfWar app directly on Google Play or the Apple App Store.

Yubileinaya znak "Za osvobozhdeniye Ukrainy ot nemetskikh zakhvatchikov"