Medaille van de Weerstander tegen het Nazisme in de ingelijfde gebieden