TracesOfWar needs your help! We miss photos of important sights in the Netherlands, Belgium, France and Germany. Submit your photos to input@tracesofwar.com and it will be published!

Plaque War Victims Rucphen

This plaque is placed in the side wing of the 'Parochie H. Martines' church.

Text on the plaque:
‘Ten allen tijden verzekert ons’
Christus :
"Ik ben de verrijzenis en het leven"
Jo Xl 21.

Gevallen voor het Vaderland:
Sergt. van Dijk, Adrianus, Ma,
Geb. 17 – 10 – 1919,
Gesneuveld te Rotterdam 10 – 5 – 1940.
van Buitenen, Johannes, Jos,
Geb. 1 – 10 – 1922,
Gefusilleerd te Vught 13 – 6 – 1944.

Gevallen bij beschieting:
Konincs, Vroegrijk, Antonius,
23 – 11 – 1861, - 1 – 9 – 1944,
Embrechts, Maria, Pha,
26 – 5 – 1923, - 26 – 10 – 1944,
Van Oers-van Kalmthout, Anna, Ma,
23 – 8 – 1889, - 26 – 10 – 1944,
Konings-Gabriλls, Antonius,
13 – 11 – 1871, - 26 – 10 – 1944,
Schrauwen, Adrianus,
19 – 10 – 1885, - 26 – 10 – 1944,
Schroot, Adriana, Joha, Hela,
16 – 11 – 1923, - 28 – 10 – 1944,
,,Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs."
Luc. XXlll 43.

Do you have more information about this location? Inform us!

Source

  • Text: Mia van den Berg
  • Photos: Nanny Bierkens Brouwers (1), Mia van den Berg (2, 3)