Gunjin Izoku-kai

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Kajioka, Sadamichi18-05-189112-10-1944 
Kakuta, Kakuji23-09-189002-08-1944more 
Katagiri, Shigeru18-03-189228-04-1944 
Kikuchi, Rokurō 00-06-1942 
Koro, Ono 08-06-1943 
Kuribayashi, Tadamichi07-07-189126-03-1945more 
Kurusu, Ryō08-01-191917-02-1945