Gunjin Izoku-kai

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Nagai, Katsuhiko 22-06-1943 
Nagumo, Chuichi25-03-188706-07-1944more 
Nakagawa, Kunio23-01-189824-11-1944 
Nakajima, Sakae 27-07-1943 
Narasaki, Hironori 00-06-1942 
Nishi, Takeichi12-07-190222-03-1945 
Nishihara, Minoru 00-03-1945 
Nishimura, Shoji30-11-188924-10-1944 
Nishiyama, Norio24-03-192818-03-1945