TracesOfWar needs your help! We miss photos of important sights in the Netherlands, Belgium, France and Germany. Submit your photos to input@tracesofwar.com and it will be published!

Japan (1868-1945, Empire)

Spotlighted out of 294 persons in the database

Abe, Hiroaki* March 15th, 1889
† February 6th, 1949

Abe, Kōsō* March 24th, 1892
† June 19th, 1947

Abe, Ken-Ichi* March 1st, 1923

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Kadono, Tetsuo 09-06-1944
Kaido, Chosaku  
Kajioka, Sadamichi18-05-189112-10-1944
Kakuta, Kakuji23-09-189002-08-1944
Kamiyama, x 11-11-1943
Kanaya, x  
Kaneda, Kiyoshi 06-07-1943
Katagiri, Shigeru18-03-189228-04-1944
Kawabe, Masakazu05-12-188602-03-1965
Kawaguchi, Kiyotake03-12-189216-05-1961
Kikuchi, Rokurō 00-06-1942
Kimura, Heitaro28-09-188823-12-1948
Kimura, Masatomi06-12-189114-02-1960
Kinashi, Takakazu  
Kitamura, Motoharu  
Koga, Mineichi "Yneichi"28-09-188531-03-1944more
Koga, Tadayoshi 04-06-1942
Kogure, Gunji15-11-189021-04-1975
Koike, x  
Koizumi, Chikahiko09-09-188413-09-1945more
Komachi, Sadamu18-04-192018-07-2012
Komori, Hisao 30-05-1942
Komura, Keizo25-06-189607-02-1978
Kondo, Hiroshi  
Kondo, Nobutake (近藤 信竹)25-09-188619-02-1953more
Koro, Ono 08-06-1943
Kotohito, Kan'in10-11-186521-05-1945more
Kunihiro, Nobuharo  
Kuribayashi, Tadamichi07-07-189126-03-1945more
Kurita, Takeo28-04-188919-12-1977
Kuroda, Shigenori25-10-188730-04-1952
Kurusu, Ryō08-01-191917-02-1945
Kusaka, Jinichi07-12-188824-08-1972more
Kusunose, Masao 00-00-1946