TracesOfWar needs your help! We miss photos of important sights in the Netherlands, Belgium, France and Germany. Submit your photos to input@tracesofwar.com and it will be published!

Japan (1868-1945, Empire)

Spotlighted out of 294 persons in the database

Abe, Hiroaki* March 15th, 1889
February 6th, 1949

Abe, Kōsō* March 24th, 1892
June 19th, 1947

Abe, Ken-Ichi* March 1st, 1923

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Saburo,Terauchi 04-07-1942
Sagiura, Kaju05-05-189616-05-1945
Saito, Yoshio  
Saito, Yoshitsugo02-11-189010-07-1944
Sakai, Takashi18-10-188730-09-1946
Sakamoto, Eiichi  
Sakuma, Eiji  
Sakuma, Sato 22-01-1944
Sakurai, Shozo27-06-188907-07-1985
Sasai, Junichi "Flying Tiger"13-02-191826-08-1942
Sasaki, Minoru01-01-189327-04-1961
Sato, Gempachi  
Sato, Hikoto 19-05-1943
Sato, Masao  
Sato, Shiro  
Sato, Tetsuo 06-02-1942
Sato, Torajiro 13-07-1943
Sato, Yashuo31-03-189403-03-1943
Sawa, Masao  
Seiichi, Iwamura14-09-188909-02-1970
Seiichiro, Shinohara  
Seki, Yukio29-08-192125-10-1944
Senda, Sadasue16-12-189208-03-1945
Shibayama, Kazuo  
Shibazaki, Keiji09-04-189422-11-1943
Shiizaki, Jiro20-09-191115-08-1945
Shima, Kiyohide25-02-189007-11-1973more
Shimada, Shigetarō24-09-188307-06-1976more
Shimazaki, Shigekazu09-09-190809-01-1945
Shindo, Saburo28-08-191102-02-2000
Shiozawa, Kōichi05-03-188117-11-1943more
Shoge, Ryoichi  
Shoji, Kiichiro 02-11-1943
Shotaro, Matsui  
Soichiro, Hitomi16-09-189925-11-1944
Suetsugu, Nobumasa30-06-188029-12-1944more
Suga, Tatsuji22-09-188516-09-1945
Sugihara, Chiune01-01-190031-07-1986
Sugioka, Koshichi 07-08-1943
Sugiura, Kaju05-05-189616-05-1945
Sugiyama, Hajime01-01-188012-09-1945more
Suzuki, Masakane 10-11-1942