Badge for Graduates of Army Staff College

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Saito, Yoshitsugo02-11-189010-07-1944 
Sakai, Takashi18-10-188730-09-1946 
Sakurai, Shozo27-06-188907-07-1985 
Sasaki, Minoru01-01-189327-04-1961 
Suga, Tatsuji22-09-188516-09-1945 
Sugiyama, Hajime01-01-188012-09-1945