TracesOfWar needs your help! We miss photos of important sights in the Netherlands, Belgium, France and Germany. Submit your photos to input@tracesofwar.com and it will be published!

Oostrom Soede, H.M.L.F.E. van

  Date of birth:
  September 12th, 1910 (Groede, the Netherlands)
  Date of death:
  July 11th, 1993 (The Hague, the Netherlands)
  Nationality:
  Dutch (1815-present, Kingdom)

  Biography

  Do you have more information about this person? Inform us!

  Period:
  Second World War (1939-1945)
  Rank:
  Luitenant ter zee der 1e klasse (Lieutenant-Commander)
  Awarded on:
  January 9th, 1948
  Voordracht:
  "Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in de jaren 1942 tot en met 1944 in de Middellandse Zee als Commandant van Onze onderzeeboot "Dolfijn" op zee gedurfde en bekwame wijze belangrijke successen voor de oorlogsvoering tegen de vijand te behalen en wel in het bijzonder in de volgende acties;
  1. het tot zinken brengen:
  - van de Italiaanse onderzeeboot "Malachite"(bij Kaap Spartivento op 9 Februari 1943) waarbij tegenaanvallen van het kustvaartuig met dieptebommen Onze onderzeeboot in gevaar brachten;
  - van een anit-luchtdoelschoener van 125 ton en een van 200 ton op 4 onderscheidelijk 13 juli 1943;
  - van een koopvaardijschip van 9000 ton bij Bastia op 11 September 1943; ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke torpedoboten;
  van twee Duitse transportschepen, elk van 250 ton op 13 september 1943 tussen Spezia en Genua.
  2. De stoutmoedige poging de vijand afbreuk te doen in de baai van Santa Maria (Ustica), waarbij, nadat Onze onderzeeboot "Dolfijn" aan de grond was gelopen, een gevecht met een vijandelijke motortorpedoboot moest worden aangegaan onder mitrailleurvuur van de kust."
  Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
  Period:
  Second World War (1939-1945)
  Rank:
  Luitenant Ter Zee 1ste Klasse. (02262&
  Unit:
  Koninklijke Marine, Onderzeedienst
  Bronzen Kruis (BK)
  Period:
  Second World War (1939-1945)

  With Swords.
  Officier in de Orde van Oranje Nassau (ON.4)
  Period:
  Second World War (1939-1945)

  For 20 years service (XX)
  Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst

  Sources

  Photo