Jubilee Medal "20 Years of the Soviet Army and Navy"

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Vaitsekhovsky, Mikhail Yemelyanovich02-04-189623-02-1942 
Vatutin, Nikolai Fyodorovich16-12-190115-04-1944more 
Vlasov, Andrey Andreyevich14-09-190101-08-1946 
Voronov, Nikolai Nikolayevich05-05-189928-02-1968more