Jubilee Medal "20 Years of the Soviet Army and Navy"

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Maltsev, Viktor Ivanovich25-04-189501-08-1946 
Meandrov, Mikhail Alekseyvich22-10-189401-08-1946 
Mekhlis, Lev Zakharovich13-01-188913-02-1953more 
Mikheyev, Nikolay Aleksandrovich07-01-190026-04-1945more 
Mukhin, Gerasim Vasilyevich03-03-190026-05-1943 
Muzychenko, Ivan Nikolayevich29-10-190108-12-1970more