TracesOfWar needs your help! Every euro, pound or dollar you contribute greatly supports the continuation of this website. Go to stiwot.nl and donate!

War Memorial Bemmel

This monument stands opposite of the liberation memorial in Bemmel. The monument is made up from three columns containing texts. The left and right column contain the names of the warvictims from Bemmel and Ressen that had fallen during the Second World War and the fallen form Bemmel and Ressen during the military actions in the Dutch East Indies after World War Two.

The central column bears the tekst (in Dutch):

"To comemmorate our fallen from Bemmel and Ressen."

Below that a Dutch language poem is added:

"Zeg, weet je het nog... die tijd van voorheen
't Lijkt wel een heel oud verhaal
Doch 't is geen verzinsel en niet lang geleŽn
Zo werkelijk als het donderende staal.

Dat sloeg onze huizen, deed schudden de grond
Ze braken en stortten kapot
Bij kaarslicht, we hurkten onder 't lage plafond
En riepen uit diepten tot God.

Wie kent er als wij het geweld der granaten
Hun dreunende dodende slag
Wie luisterde in stiltes zo angstig geladen
Zag laaiender branden bij nacht.

Zeg, weet je het nog... die diepe gedachten
Op grenzen van leven en dood
En hoe deed de liefde ons onderling achten
We waren zo goed in die nood.

Toen bloeide er op in het eendere duchten
Van liefde een schoon paradijs
Hoe klonk er doorheen het angslied der zuchten
Een nieuwe en heerlijke wijs.

Die tijd van de oorlog... zeg, weet je het nog
We stonden tot dienen steeds klaar
In kelders, bij 't vluchten, door rampspoed bezocht
We kenden en vonden elkaar.

Nu is er de vrede en oorlog verleden
Weer bloesemt het Betuwse land
Nieuw rijzen de huizen, de puinen verdwenen
in een nok steeds de vlag weer geplant.

Doch zal er de roos van de liefde verdwijnen
Die bloeide op puinen weleer
Heeft oorlog het licht van de liefde doen schijnen
Zal vrede het doven alweer.

Zeg, weet je het nog... die tijd van voorheen
't Lijkt wel een heel oud verhaal
Doch 't is geen verzinsel en niet lang geleden
Zo werkelijk als het donderende staal.

Gijs van der Voort (1947)."

Do you have more information about this location? Inform us!

Source

  • Text: STIWOT
  • Photos: Jeroen Koppes

Related books

Retake Arnhem Bridge
Operation Market Garden
The Island